Historie

De historie van tafeltennisvereniging Dordrecht

Kort na de Tweede Wereldoorlog, in het najaar van 1946, zijn een aantal enthousiaste mannen gaan tafeltennissen in hun vrije tijd. Zij deden dit in het gebouw van hun werkgever, de Rotterdamsche Bankvereniging N.V., die gevestigd was in het “Huis der Onbeschaamden” in de Wijnstraat. Nadat men enige maanden geoefend had en kontakt gezocht had met andere verenigingen werd besloten een vereniging op te richten, zodat men ook competitiewedstrijden kon gaan spelen

 

Op 15 april 1947 werd T.T.V. Robaver opgericht. De eerste echte tafel werd aangeschaft, kompleet met schragen. Materiaal was in die tijd schaars. Dit komt mede tot uitdrukking in een besluit van het hoofdbestuur van de N.T.T.B. in Den Haag in september 1947: “Elke bij de N.T.T.B. aangesloten vereniging ontvangt voor elk lid 2 wedstrijdballen van de N.T.T.B.”

 

In het najaar van 1947 is men competitie gaan spelen met onder andere J. van Dam, A. Vervoorn en B. Verschuren. Men speelde in de kring Dordrecht van de afdeling Rotterdam.

De tegenstanders waren bijna allemaal bedrijfsverenigingen waaronder Lips, E.M.F., Victoria, Glasfabriek Leerdam en Kofa Linders.De resultaten waren goed en men werd kampioen in de afdeling B1. Na een aantal jaren succesvol te hebben gespeeld kwamen er ook niet-personeelsleden bij Robaver spelen. De directie van de bank vond dit niet goed, zodat men uit moest zien naar een andere speelzaal. Dit werd de Victoria-kantine, alwaar men enige jaren speelde. Men vond in 1955 onderdak in een gymnastieklokaal op de hoek van de Steltenstraat en de Singel. Tegelijkertijd werd T.T.V. Robaver een particuliere vereniging, de eerste in Dordrecht.

 

In 1956 kwamen de nummers 1, 2 en 4 van de afdeling Dordrecht, opgericht in het jaar 1951, bij Robaver spelen. Men diende toen een verzoek in om landelijk te mogen gaan spelen. Dit werd toegestaan en de wedstrijden van het landelijk team werden gespeeld in de kantine van Van Dijks Kalkzandsteenfabriek aan de Lijnbaan.

Op 13 september 1956 werd de verenigingsnaam veranderd in T.T.V. Dordrecht. De vereniging groeide en de zaal aan de Steltenstraat werd te klein. Men moest dus opnieuw uitzien naar een nieuwe zaal, Het werd een ruimte onder de tribune van het sportpark Reeweg. De vereniging heeft daar enkele seizoenen gespeeld en is toen op 26 april 1958 verhuisd naar de Dolhuisstraat. Wie van de oudere leden kent niet het verhaal van de verhuizing van de tafels op de bakfiets door Jan van Dam.

 

De zolder, zoals de leden de zaal in de Dolhuisstraat noemden, was oud maar gezellig. In 1959 werd de ruimte uitgebreid met een tweede zolder. Het ledenbestand groeide in die jaren naar ongeveer 80 leden. Het eerste team speelde landelijk met de spelers Daaf en Dica Mookhoek en Jan van Dam. Men speelde drie avonden in de week en de overige-avonden werden de zolders verhuurd aan T.T.V. Gak en T.T.V. Elektra.

 

Omdat de zolders hun beperkingen hadden, zoals een laag plafond, stoffige vloer, in de winter bevroren waterleidingen en andere problemen, werd uitgezien naar een nieuwe speelzaal. Deze werd op 1 mei 1962 gevonden, het Titus Brandsma College in het Oranjepark. T.T.V. Dordrecht en verhuizen waren in die jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het jaar 1971 werd er opnieuw noodgedwongen verhuisd, ditmaal naar een school aan het Nieuwkerksplein. Dit zouden 4 donkere jaren gaan worden. Een strenge conciërge (22.30 uur licht uit!) en een totaal gebrek aan faciliteiten (eigen drankjes meenemen) zorgden ervoor dat het ledenaantal drastisch afnam. Zodanig zelfs dat het voortbestaan van de vereniging in het gedrang kwam. Men moest en zou een betere locatie vinden.

 

Dus, werd er op 16 september 1975 opnieuw verhuisd, ditmaal naar het K.V. Station aan de Oudendijk in de toen nog jonge wijk Sterrenburg. Hier zouden we zeven gezellige jaren doorbrengen met een groeiend aantal leden, waaronder veel jeugdleden. Het eerste team, bestaande Johnny Yap, Sjaak Opstal en Jan van der Ende speelde op landelijk niveau en tussen de wedstrijden door schaak. De trainingen vonden plaats onder de deskundige leiding van Ron van der Aa.

Ook de jeugd speelde op landelijk niveau: Bij de jongens waren dit Peter Heijstek, Erwin Tio en Nicolai Cock. Bij de meisjes José van Oost, Judith van de Ree en Astrid van der Kooy.

 

In 1982 werd in Dordrecht de Wijk Stadspolders aanlegt. In verband hiermede werd het K.V. station opgeëist door het Gemeentelijk Energiebedrijf. Resultaat derhalve: Verhuizen. Na lang zoeken werd een perfecte locatie gevonden: De school De Mijlpaal aan de Prof. Kohnstammlaan. Twee speelzalen, gescheiden kleed- en doucheruimtes en een prachtige, ruime bar. Alle doordeweekse avonden plus zaterdag overdag de beschikking over beide zalen. De vereniging groeide in die jaren dan ook naar ongeveer 140 leden. Wie herinnert zich niet de fantastische feestavonden rond de kerstdagen in die tijd, met soms meer dan 300 aanwezigen. Gedurende 11 jaren werd hier een prachtige tijd doorgebracht, totdat op 1 oktober 1993 de school een nieuwe eigenaar kreeg. De barruimte kreeg een andere bestemming, een drankje kon uitsluitend nog genuttigd worden aan een geïmproviseerd barretje in de toestellenberging en de huurprijs diende fors aangepast te worden, hetgeen de vereniging niet op kon brengen. Via moeizame onderhandelingen werd de huurprijs gelukkig toch nog bevroren op het oude niveau tot uiterlijk 31 juli 1997. Het ledenaantal daalde ten gevolge van het gebrek aan gezelligheid naar ongeveer 110 leden.

 

In januari 1997 opende T.T.V. Dordrecht de onderhandelingen met de eigenaar van het fitness-centrum DJ’s Workout, ons huidige clubgebouw. Na vele gesprekken met overheidsinstanties, banken, verzekeraars etc. werden in augustus 1997 alle contracten ondertekend en werd T.T.V. Dordrecht de trotse eigenaar van haar eerste eigen onderkomen in Dordrecht, in de wijk Stadspolder. Sindsdien is het ledenaantal, vooral wat de jeugd betreft, explosief gestegen. Met een kleine 200 leden behoort T.T.V. Dordrecht thans tot een van de grootste tafeltennisverenigingen van Nederland. Het bestuur doet er alles aan om dat zo te houden danwel te verbeteren. Naast de competitie vinden er diverse toernooien plaats waaronder de jaarlijkse Open Kampioenschappen van T.T.V. Dordrecht en het Taptoe Scholierentoemooi tijdens de kerstvakantie. Traditioneel is ook het jaarlijks gratis dagje uit voor alle jeugdleden naar een pretpark.

Enthousiast geworden?

Ben je ook enthousiast geworden over tafeltennissen bij TTV Dordrecht of heb je een vraag?