Corona maatregelen

Corona maatregelen

Gisteren is de corona commissie van de vereniging samengekomen om de impact van de vorige week afgekondigde maatregelen te bespreken en tevens te bepalen hoe wij er als vereniging mee om zullen gaan.

We hebben besloten om de richtlijnen van het kabinet op te gaan volgen en daarbij ook te gaan handhaven, ook al is dit voor niemand een lolletje.

Dit betekent dat leden en bezoekers die niet gevaccineerd zijn dan wel niet in het bezit zijn van een negatieve test of genezen verklaring (kortom, niet over een geldige QR code beschikken in de corona check app) voorlopig niet op de vereniging zullen mogen komen.

Dit geldt voor alle activiteiten die op de club worden ontplooid, zonder uitzondering.

Met betrekking tot de handhaving hebben we besloten om dit in vier afzonderlijke groepen op te delen:

  • Eigen leden, inclusief wedstrijdspelers en begeleiders/toeschouwers van de jeugd
  • Bezoekende spelers/toeschouwers voor de competitie
  • Linedance
  • Darters

Hiermee zouden we in principe alle soorten bezoekers moeten afdekken

Eigen leden, inclusief wedstrijdspelers en begeleiders/toeschouwers van de jeugd

Om niet iedere keer iedereen te moeten controleren, willen we een register aanleggen.

Daarom hierbij de vraag aan ieder lid, ouder van jeugd en begeleider om je direct tot mij te wenden indien je niet gevaccineerd bent.

We gaan ervan uit dat iedere bezoeker die tot de vereniging behoort vanaf vandaag over een geldige QR code beschikt zodra hij of zij naar de vereniging komt.

Laat onverlet dat leden van de corona commissie steekproefsgewijs eigen leden zullen vragen om de QR code te tonen om deze te kunnen scannen met de daarvoor ontwikkelde app (corona check scanner)

Dit zijn Jessica, Ton, Rob Bakker en ikzelf.

Bezoekende spelers/toeschouwers voor de competitie

Omdat niet altijd iemand achter de bar staat of omdat niet altijd iemand van de corona commissie aanwezig zal zijn, hebben we besloten om het checken van de bezoekers voor de competitie (spelers en toeschouwers) bij de ontvangende teams neer te leggen.

Dit zul je moeten doen met behulp van de daarvoor ontwikkelde app (corona check scanner). Als alle vinkjes groen zijn kan iedereen naar binnen / binnen blijven.

Kom je er niet uit, meld je dan bij andere leden of iemand van de corona commissie voor raad en daad.

We begrijpen dat niet iedereen hierom zal staan te trappelen, maar het is de meest pragmatische manier om aan de richtlijnen te voldoen en om de situatie beheersbaar te houden.

Linedance

Net als bij onze eigen leden zullen we bij de Linedance een register aanleggen, om niet iedere keer te moeten controleren.

Ik ga dit zelf samen met Danny uitvoeren. Hierdoor zullen leden van TTV Dordrecht verder niks te hoeven ondernemen.

Spreekt voor zich dat linedancers die niet gevaccineerd zijn ook niet zullen mogen komen.

Darters

Last but not least de darters. Pim Blankenstijn zal daar hetzelfde gaan doen wat wij voor de tafeltennissers doen.

Niet gevaccineerde darters zullen niet mogen komen. Pim zal daarvan verslag doen.

De darters zullen de uitspelende gasten voor de competitie gaan controleren en weren, indien niet in het bezit van een geldige QR code.

Ook bij de darters kunnen leden van de corona commissie steekproeven nemen, om gelijke behandeling naar iedereen te garanderen.

Al deze maatregelen gaan per vandaag, 9 november 2021, in.

Een afschrift van dit bericht zal worden opgehangen op de club en op de website worden gezet.

Mocht het zo zijn dat je van iemand verneemt dat ie niet op de hoogte is gebracht, dan kan het daar nagelezen worden.

Neem aub contact op indien je specifieke vragen of twijfels hebt.

Geen reactie's

Geef een reactie