Ledenvergadering 11 november

Ledenvergadering 11 november

Graag wil ik namens het bestuur uitnodigen voor de jaarlijkse, reguliere algemene ledenvergadering van onze vereniging.

We willen deze graag houden op 11 november a.s.. Aangezien we niet in Brabant huizen zal dat geen beletsel moeten zijn voor een grote opkomst.

Ik wil alvast wat meegeven mbt de onderhandelingen met de gemeente, zodat we wat tijd winnen en dat niet tijdens de vergadering hoeven te bespreken.

Het zal toch wel ter sprake komen, maar ik zou graag het accent willen leggen op de toekomst, ipv achterom kijken.

Daar gaan we:

Afgelopen zomer hebben we met de renovatie al een voorschot genomen op het struisvogel gedrag van de wethouder en zijn discipelen.

We voelden namelijk al aankomen dat de politieke wil niet aanwezig was binnen de coalitie om voor TTVD tot een bevredigend voorstel te komen.

De wethouder heeft voor de sier nog wat externen aan het werk gezet om de gemeenteraad nog de indruk te geven dat er iets geprobeerd werd, maar dat heeft alleen tot (nog meer) kosten geleid en geen resultaat.

Tijdens het laatste overleg met de wethouder kwam de aap namelijk uit de mauw, in de vorm van een vraag aan twee van de 3 leden van de Paraplu, te weten Movado en TTVD:

‘Willen jullie niet liever blijven zitten waar je nu zit?’

Met gespeelde verbazing heb ik gevraagd waarom we 4 jaar vergaderd hebben en een paar ton aan kosten hebben gemaakt als de gemeente toch niet van plan is om het eigen vastgesteld beleid uit te voeren.

De dag erna stond hij in de krant met dezelfde quote, dus weten we ondertussen wel hoe laat het is.

Als laatste stuiptrekking worden en nog wat dingen nu onderzocht door de externen, maar mijn inziens alleen om aan te tonen dat het budget van de gemeente verre van toereikend is om alle plannen te financieren.

Conclusie: we blijven zitten op sportpark Corridor. Niet omdat we niet willen verhuizen maar omdat de gemeente herhaaldelijk en schromelijk gefaald heeft bij de uitvoering van dit project.

Dit gezegd hebbende, graag alvast wat punten voor de agenda.

Mocht je er zelf ook een paar hebben, meld dat dan aub 1 op 1 naar mij toe of naar Ton Timmer.

 • Wat betekent het niet hoeven verhuizen voor de korte en lange termijn
 • Opknappen/renoveren clubgebouw
  • Wat is er gedaan?
   • Een hoop
  • Wat moeten we nog doen en door wie?
   • Schilderwerk afmaken
   • Led verlichting aanbrengen in de zalen
   • Reparatie van het dak
   • Vernieuwing van de koeling
   • Onderhoud vloeren
 •  Aanleg zonnepanelen en installatie airco’s
 • Hoe gaat het met het ledenbestand
  • Senioren
  • Jeugd
 • Verslag penningmeester en kascontrole commissie
 • Verslag secretaris
 • Verslag wedstrijdsecretaris
 • Samenstelling bestuur
 • Bemanning van verschillende commissies
 • Een dankwoord aan alle vrijwilligers

Ik zie jullie allemaal graag verschijnen op maandag 11 november. Aanvang 20.00 uur.

Geen reactie's

Geef een reactie