Ledenvergadering 16 juni

Ledenvergadering 16 juni

A.s. 16 juni wil het bestuur weer een ledenvergadering houden. We lopen een beetje achter qua vergaderingen, want deze had eigenlijk eind vorig jaar gehouden moeten worden. Om allerlei redenen is dat vertraagd en halen we het nu alsnog in.

Naast de vaste agendapunten (financieel verslag, begroting, energiekosten…) zullen er ook andere zaken op de agenda staan. We zijn op het sportieve vlak een stuk drukker geworden met bijvoorbeeld extra trainingen en dat zal onder de aandacht gebracht gaan worden. Stapje voor stapje zijn we trainingsmogelijkheden aan het uitbreiden, om alle leden (van heel goed tot minder goed) in de gelegenheid te stellen om zich verder te ontwikkelen. Dit traject is nog niet af maar het is wel goed om hierover te praten en de baten en lasten goed inzichtelijk te maken.

Verder nodig ik jullie allemaal uit om agendapunten aan te dragen.

Let hierbij op 4 minimum vereisten:

  • Duidelijk beschrijving van het agendapunt
  • Wat is het probleem/uitdaging die je wilt bespreken?
  • Welke oplossingen kan je aandragen hiervoor? Welke kosten/baten kun je bedenken?
  • Welke bijdrage ga je zelf leveren hierin?

Met name dat laatste punt vind ik belangrijk, omdat het werk nog steeds door te weinig mensen gedaan wordt. Aub de vragen/punten aanleveren uiterlijk op 2 juni, waarna ik een definitieve agenda zal opmaken en rondsturen. Mocht je vragen tussendoor hebben, meld je dan even per mail of per telefoon.

Graag tot vrijdag de 16de!

Mede namens het bestuur,
Mike Schram
Voorzitter TTVD

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.